Privacystatement

Kost Dat? is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kost Dat? houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Verwerking persoonsgegevens In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, of anderszins contact heeft met Kost Dat?, legt Kost Dat? gegevens vast. Kost Dat? gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst, het toesturen van de aangevraagde informatie. Op de applicatie van Kost Dat? worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geselecteerde gegevens. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Kost Dat? haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.